Algemene voorwaarden.

Privacy Statement (AVG)
Meer over de privacy statement vindt je hier. In algemene zin gebruiken ik je gegevens alleen waarvoor ze bedoeld zijn.
In verband met de maatregelen rondom het corona-virus ben ik genoodzaakt meer informatie te vragen aan deelnemers dan normaal, zoals vragen over je gezondheid en reizen.

Inschrijving en betalingswijze
Inschrijven voor een cursus of workshop doe je door een email te sturen naar: info@wendyvandenbogert.nl. Wanneer je je inschrijft voor een cursus of workshop ontvang je zo spoedig mogelijk een bevestigingsmail van inschrijving, met daarbij een factuur en/of betalingsgegevens. Bij inschrijving verplicht je je tot betaling van het verschuldigde cursusgeld.

(Korte) Cursus
Het is niet mogelijk een losse les te volgen bij een korte cursus.
Het is echter in sommige gevallen wel mogelijk later in te stromen in de cursus, mits de cursus niet al te lang van start is gegaan. Neem daarvoor contact met mij op, dan kijken we naar de mogelijkheden en het te betalen cursusgeld.

Ik behoud mij het recht voor een cursus te annuleren of uit de stellen indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. De cursist wordt per mail geïnformeerd. Het betaalde cursusgeld wordt in dat geval teruggestort.

Ik  behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het rooster. Wanneer een cursus of cursusdeel door omstandigheden niet kan doorgaan, wordt het deelnemersgeld (naar rato) terugbetaald.

Opzeggen
Weet je zeker dat je niet meer aan een cursus gaat deelnemen, dan zou ik het fijn vinden wanneer je dat meldt via info@wendyvandenbogert.nl.
Het deelnemersgeld wordt (naar rato) terugbetaald.

Afmelden
Ik stel het zeer op prijs als je je bij ziekte of verhindering afmeldt. Hiervoor kun je een half uur voor aanvang van de les bellen naar 06-81905494.
Mocht je hiertoe niet in de gelegenheid zijn, dan volstaat een bericht naar info@wendyvandenbogert.nl.

Verhindering docent
In geval van ziekte of verhindering van mij/de docent wordt de les óf door een vervangende docent gegeven óf komt te vervallen.  Je ontvangt daarover zo tijdig mogelijk bericht per mail en telefoon/sms. In sommige gevallen kan ik besluiten de les in te halen op een andere dag/tijdstip, een les te geven via app/internet, dit altijd in overleg met de deelnemers.

Aansprakelijkheid
Ik aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die cursisten maken ten gevolge van letsel, ongeval, diefstal of vernieling van eigendom tijdens de lessen.

Corona maatregelen
In het geval dat een lopende cursus vroegtijdig moet stoppen i.v.m. nieuwe aangescherpte regels rondom COVID-19, dan zal ik overgaan op het geven van digitale lessen.
Deze lessen zullen alleen gedeeld worden met de cursisten, zij ontvangen hiervoor een link waarmee de les te volgen is via een livestream en/of later online te bekijken is.

 

Alle tarieven zijn onder voorbehoudt en kunnen gewijzigd worden.