Tarieven 2020

Kleine stempelkaart  € 47,50
5 lessen

Grote stempelkaart € 90,-
10 lessen

Les 60 min  €11,-
Les 90 min  €15,-

Creative Dance Kids 25,- (6 lessen)

Een proefles is altijd gratis.

 

 

Algemene voorwaarden.

Privacy Statement (AVG)
Meer over de privacystatement vindt je hier. In algemene zin gebruiken ik je gegevens alleen waarvoor ze bedoeld zijn.


Inschrijving en betalingswijze

Inschrijven voor een cursus of workshop doe je door een email te sturen naar: info@wendyvandenbogert.nl. Wanneer je je inschrijft voor een cursus of workshop ontvang je zo spoedig mogelijk een bevestigingsmail van inschrijving, met daarbij een factuur en betalingsgegevens. Bij inschrijving verplicht je je tot betaling van het verschuldigde cursusgeld.
Je kunt het totale bedrag overmaken op IBAN-rekeningnummer NL 81 KNAB 0259 0341 34   t.n.v. W. van den Bogert, onder vermelding van je factuurnummer.


Losse lessen

Bij een aantal lessen is het mogelijk om deze ook als losse lessen af te nemen, de zogenaamde drop-in lessen. Je kunt hiervoor een stempelkaart aanschaffen of per losse les betalen.
De betaling van losse lessen gaan via online bankieren. Hiervoor verstuur ik je betalingsverzoek.
Mocht dit niet mogelijk zijn dan kun je voorafgaand aan de les contant (gepast) betalen.


Stempelkaart
De stempelkaart is niet persoonsgebonden, je kunt met meerdere mensen gebruik maken van 1 stempelkaart.
De stempelkaart is geldig voor verschillende (drop-in) lessen. Bij de lessen staat aangegeven of je de stempelkaart kunt gebruiken. Eén stempel is goed één les van 60 min.

De stempelkaart blijft het gehele seizoen geldig. Mocht na afloop van het seizoen er nog tegoed op je stempelkaart staan dan kun je deze meenemen naar volgend seizoen. Indien dit niet mogelijk is dan wordt er gezocht naar een passende oplossing. Ik zal altijd zoeken naar de best mogelijke oplossing, afhankelijk van de reden dat de lessen niet voorgezet kunnen worden.

Neem elke les je stempelkaart mee, zodat je deze af kunt laten stempelen.


(Korte) Cursus

Het is niet mogelijk een losse les te volgen bij een korte cursus. Bij een korte cursus vervalt het recht van een proefles.
Het is echter in sommige gevallen wel mogelijk later in te stromen in de cursus, mits de cursus niet al te lang van start is. Neem daarvoor contact met mij op, dan kijken we naar de mogelijkheden en het te betalen cursusgeld.

Ik behoud mij het recht voor een cursus te annuleren of uit de stellen indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. De cursist wordt per mail geïnformeerd.
Het betaalde cursusgeld wordt in dat geval teruggestort.

Ik  behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het rooster. Wanneer een cursus of cursusdeel door omstandigheden niet kan doorgaan, wordt het deelnemersgeld (naar rato) terugbetaald.


Opzeggen

Weet je zeker dat je niet meer aan een cursus gaat deelnemen, dan zou ik het fijn vinden wanneer je dat meldt via info@wendyvandenbogert.nl.
Het deelnemersgeld wordt (naar rato) terugbetaald.


Afmelden

Ik stel het zeer op prijs als je je bij ziekte of verhindering afmeldt. Hiervoor kun je een half uur voor aanvang van de les bellen naar 06-81905494.
Mocht je hiertoe niet in de gelegenheid zijn, dan volstaat een bericht naar info@wendyvandenbogert.nl.


Verhindering docent

In geval van ziekte of verhindering van mij/de docent wordt de les óf door een vervangende docent gegeven óf komt te vervallen.  Je ontvangt daarover zo tijdig mogelijk bericht per mail en telefoon/sms. In sommige gevallen kan ik besluiten de les in te halen op een andere dag/tijdstip, dit altijd in overleg met de deelnemers.


Aansprakelijkheid

Ik aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die cursisten maken ten gevolge van letsel, ongeval, diefstal of vernieling van eigendom tijdens de lessen.

 

Alle tarieven zijn onder voorbehoudt en kunnen gewijzigd worden.