De school bestaat dit jaar 45 jaar én er is dit jaar het 100 jarig bestaan van de Vrijeschool. Genoeg reden om er een mooie feestweek van de maken.
In alle klassen was er deze week extra aandacht voor kunstvakken, zoals muziek, dans en beeldende vakken. Onmisbaar in het onderwijs.

Aan mij de eer om met de derde klas te duiken in de wereld van de volksdans. Niet zomaar volksdans, maar we hebben ons verdiept in Iraelische volksdans. In de derde klas op de Vrijeschool leren de kinderen namelijk over het oude testament en het volk van Israël.
In drie ochtenden hebben we de basis van drie verschillende dansen aangeleerd. Deze drie dansen hebben we aan elkaar gemaakt tot een lange dans.

Aan het eind van de week mochten de kinderen de dans presenteren aan (groot)ouders en verzorgers. Uiteraard is zo’n presentatie niet alleen kijken, maar ook ervaren. Aan het eind van de presentatie hebben we nog een mooie kringdans met zijn allen gedaan, ter afsluiting van deze feestelijke week.